• Jernbanevegen 6 på Nærbø var tidligere butikklokaler for Paul Aadnesen, men nå har menigheten Kilden flyttet inn. Egil Ø. Nærland

«Stor forskjell mellom ris og vold»

Martin Hjellvik, en av lederne i Kilden menighet Jæren, er ikke overrasket over reaksjonene ute blant folk etter at menigheten er blitt anmeldt for å oppfordre til fysisk avstraffelse av barn.