Narkovurdering av RPS

Kan Rogaland psykiatriske sykehus (RPS) informere politiet om hvilke pasienter som bruker narkotika på avdelingene? Statens helsetilsyn mener det finnes tunge argumenter både for og mot. Vurderingen er ferdig i løpet av sommeren.