• Studentene som har tatt mastergraden her, er mindre tilfredse med utdanningene er studenter i Bergen, Trondheim og Tromsø. Knut S. Vindfallet

Lite tilfredse UiS-studenter

Tidligere studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS) er blant de som er minst fornøyde med utdanningen sin. Bare Oslo-studentene er mindre tilfredse.