Tryggere trafikk på Sandved

Kommunen jobber med en rekke tiltak for å sikre Juvelveien på Sandved. Først skal krysset med Asheimveien strammes opp.