Hakker på brakke på kaien

Det blir oppvask etter at Havnevesenet lot Røde Kors sette opp to skjemmende brakker midt på Strandkaien.