Byretten sikkerhetsdomstol

Stavanger byrett blir domstol for saker som har med rikets sikkerhet.