• Bildet av Nelson Mandela og Bodil Tumyr henger sentralt plassert i presetehjemmet i Stavanger. Fredrik Refvem

Fikk et minne for livet

Bodil Tumyr spurte Nelson Mandela om han trengte en dame. 21 år senere henger bildet av dem i presteboligen i Stavanger.