Eventyrskogen på Hundvåg

Det finnes visst ti troll i Ulsnesskogen. Men den frivillige skogvokteren Johan Kulleseid har ikke sett annet enn rådyr så langt. Og han er den som kjenner skogen best.