Miljøgifter fra kraftstasjon i Etne

Statens forurensningstilsyn (SFT) ser alvorlig på et utslipp av miljøgifter fra Hardeland kraftstasjon i Etne i Hordaland. Økokrim har startet etterforskning etter at malingsrester og blåsesand ble sluppet ut i Kritleelven og derfra ført ut i Hardelandsvannet.