Spionsaken: NATO orientert fra starten

NATO har etter det NTB erfarer blitt holdt orientert om spionmistanken mot Stein Viksveen helt siden etterforskningen startet.