Qvigstad fikk ikke medhold

Statsadvokat Lasse Qvigstad tapte i Oslo forhørsrett. Retten avviser hans påstand om at de særlige reglene for journalisters kildevern ikke gjelder spionsiktede Stein Viksveen.