Vurderer Rogfast–kutt på 3 milliarder kroner

Vegdirektøren valgte å trekke Kvitsøy-anbudet, selv om Implenia/Stangeland reduserte tilbudssummen med 600 millioner. Nå har Rogfast-organisasjonen laget en kuttliste som viser at inntil 3 milliarder kan spares.

Vegdirektøren valgte å trekke Kvitsøy-anbudet, selv om Implenia/Stangeland reduserte tilbudssummen med 600 millioner.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Vi i prosjektet har jobbet ut en kuttliste som dokumenterer at det er mulig å kutte nærmere 3 milliarder kroner. Med dette mener vi at vi skal holde oss innenfor opprinnelig kostnadsramme, sier Rogfast-sjef Gunnar Eiterjord.

Rogfast ble vedtatt av Stortinget med en kostnadsramme på 18,9 milliarder i 2017-kroner. Utbyggingen hadde pågått i over ett år, da tilbudene på Kvitsøy-kontrakten kom inn i sommer. Denne kontrakten ble på forhånd verdsatt til mellom 3 milliarder og 3,5 milliarder kroner, mens det reelle tilbudet fra Implenia/Stangeland Maskin var på drøyt 4,5 milliarder.

Etter at blant andre Sintef hadde gjort nye anslag av forventet totalkostnad, tråkket Vegdirektoratet på bremsene og avlyste kontrakten.

Kuttet 600 millioner

I et brev Aftenbladet har fått innsyn i, kritiserer Implenia/Stangeland beslutningen. De viser til forhandlinger der tilbudssummen ble kuttet 600 millioner kroner. Entreprenørene mener at vegvesenet har gjort feilvurderinger i sine kalkyler og undervurdert kompleksiteten i Kvitsøy-entreprisen.

– Vi tror SVV ville oppnådd betydelig lavere enhetspriser på de to andre hoved—parsellene som ikke er utlyst om de hadde valgt å fortsette prosessen. Det er derfor vår oppfatning at det er langt fra gitt at prosjektets kostnadsramme ville blitt sprengt om SVV hadde valgt å fortsette prosessen, heter det i brevet.

Rogfast-sjef Gunnar Eiterjord.

Rogfast i 2029?

I utgangspunktet skulle utbyggingen ha startet i 2014, med ferdigstilling i 2020. Prosjektet er blitt forsinket flere ganger. Blant annet måtte det lages ny reguleringsplan for Bokn, da Statens vegvesen i 2013 bestemte at stigningen skulle reduseres fra 7 til 5 prosent. Den gang sa regionveisjef Helge Eidsnes at målet var åpning i 2023.

Da Stortinget vedtok Rogfast, ble det lagt til grunn åpning i 2025/2026. Åpningen ble flyttet til 2026 da Vegdirektoratet bestemte seg for å utsette Kvitsøy-kontrakten for å revurdere strategien for kontrakter og gjennomføring. Etter dette tok det en del tid å få utsendt Kvitsøy-kontrakten, og i vår ble det sagt 2027.

På et møte i referansegruppen for Rogfast, ble det opplyst at prosjektledelsen så for seg åpning i 2028 dersom kontrakten ble gjennomført. Dersom kontrakten ble avlyst, slik den ble, var det snakk om en forsinkelse på om lag 18 måneder. Med andre ord i slutten av 2029.

Kontraktsform diskuteres ennå

I brevet er Implenia/Stangeland kritisk til at vegvesenet stoppet utlysingen av Kvitsøy-kontrakten. De viser til at vegvesenet vurderte kontraktsformen før utlysning. Konklusjonen fra markedet var den gangen ganske klar, at den valgte formen var den optimale måten å gjennomføre prosjektet på.

Kontraktsformen er ennå tema.

– Jeg kan bekrefte at vi i vår vurdering har sett på hvordan vi kan bruke erfaringer fra Ryfast, fra de tverrslagene som allerede er bygget på Rogfast, og en kontraktstrategi for å redusere gjennomførings- og kostnadsusikkerhet. Inkludert det å få til en god samhandling med entrepenørene i kontraktsprosessen, uttaler Eiterjord.

Kuttlisten og Rogfast-organisasjonens synspunkt skal nå vurderes internt i Statens vegvesen, både i utbyggingsdivisjonen og Vegdirektoratet. I tillegg har Vegdirektoratet engasjert eksterne konsulenter som jobber med materialet.

– Derfor ønsker vi ikke å kommentere detaljer i kuttene eller andre forhold før den interne prosessen i Statens vegvesen er ferdig, uttaler Eiterjord.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) er fra Kvitsøy.

– Bra at Rogfast nå kan komme på sporet igjen, men dagens kuttnyhet på 3 milliarder kroner viser at det tross forsinkelse nok var riktig med en fot i bakken og gjennomgang av kostnader. Det betyr faktisk 3 milliarder kroner mindre å betale i bompenger for bilistene det, kommenterer han.

Flere er enig.

- Det er bare å berømme den viktige innsatsen som nå gjøres av Statens Vegvesen for å gjennomgå prosjektet og få ned kostnadene. Rogfast vil binde fylket vårt tettere sammen og gi uante muligheter for folk og næringsliv. Høyre og regjeringen er derfor tydelige på at prosjektet skal gjennomføres. Nå må vi få prosjektet på sporet igjen, så fort som mulig, sier Aleksander Stokkebø (H), finanskomiteen på Stortinget

Publisert: