• Solveig Ege Tengesdal vil benytte sjansen til å fortelle kineserne om hvorfor vi setter våre verdier, som for eksempel menneskerettigheter, så høyt. Arnt Olav Klippenberg

17. mai-tale til egersundere og kinesere

EGERSUND:Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fortalte i sin 17. maitale til egersunderne om hva hun ville fortelle kinesiske kommunisttopper om demokrati og frihet.