• Sett dere ned, bli en foregangs kommune og hjelp heller folk som vil gi nytt liv til driftsbygninger som står uten dyr, er budskapet fra leirbålet til Arvid Mæland. Han sender også en regning på 100.000 kroner for tapte leieinntekter, samt «tort og svie», etter at kommunen fattet et vedtak som nå er kjent ugyldig. Pål Christensen
    Galleri

Klepp tok Arvid Mæland for ulovlig bruk, blir selv tatt for ugyldig vedtak

Jærens egen cowboy skaper igjen hodebry for administrasjon og politikere i Klepp kommune, lenge etter at han salet om i nye dalstrøk.