• Seks partier har forhandlet om verv og politikk siden tirsdag. Fra venstre: Frode Myrhol (FNB), Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Kari Nessa Nordtun (Ap), Mímir Kristjánsson (Rødt), Daria Maria Johnsen (MDG) og Eirik Faret Sakariassen (SV). Pål Christensen

Flertallet er nesten i mål

Det nye rødgrønne flertallet i Stavanger er enige om de store linjene i den politiske plattform og mange av de viktigste vervene.