• Så langt er det ingen av nabokommunene som har signalisert at de følger etter Stavanger som innfører gratis SFO for alle førsteklassinger. Tommy Ellingsen

Klepp skrur opp SFO-prisen, Sandnes på stedet hvil

Mens nye politiske koster i Stavanger innfører gratis SFO for førsteklassingene, velger flertallet i Klepp å skrue prisen opp.