Wirak om kuttene: – Vi har større problemer enn andre kommuner

Sandnes kommune skal spare 300 millioner kroner fra 2021. - Dette er virkelig alvorlig, sier ordfører Stanley Wirak. SV foreslår eiendomsskatt.

Ordfører Stanley Wirak er alvorlig bekymret for kommuneøkonomien.
 • Julie Teresa Rege Olsen
  Julie Teresa Rege Olsen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 525 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Koronakrisen rammer kommuneøkonomien hardt. Høy arbeidsledighet, lavere skatteinntekter og økte utgifter gjør at rådmannen foreslår å kutte ytterligere 200 millioner kroner fra 2021.

I handlings- og økonomiplanen for 2020–2023 er det allerede vedtatt å spare nærmere 91,8 millioner kroner.

Det betyr at Sandnes må spare til sammen 300 millioner kroner fra 2021.

– Dette kommer til å smerte. Vi driver allerede effektivt. Det er derfor krevende å gjennomføre ytterligere kutt. Dette kommer til å gå ut over tjenestetilbudet, sier rådmann Bodil Sivertsen til Aftenbladet.

Sandnes har store økonomiske utfordringer på grunn av svikt i skatteinntektene, høy arbeidsledighet og økte utgifter i forbindelse med koronaepidemien.

Foreslår eiendomsskatt

Kuttforslaget var til behandling i mandagens formannskap.

– Dette er virkelig alvorlig. Arbeidsledigheten er skyhøy og vi vet ikke hvor lenge vi kommer til å ha en alvorlig skattesvikt. Mye har stoppet opp og i tillegg må vi forholde oss til at bremsene er på i oljeindustrien. Det gjør at vi har et større strukturelt problem enn mange andre kommuner, sier en alvorstynget ordfører Stanley Wirak (Ap) fra talertstolen.

Tirsdag møtes alle flertallspartiene, i tillegg til Høyre og KrF som samarbeider om budsjettet, for å begynne diskusjonen om hvor det skal kuttes og hvilke investeringer som skal settes på vent.

– Dette blir et løpende arbeid. Her må vi være føre var, så må vi justere dette etter hvert som det kommer ny kunnskap, sier Wirak.

SV mener deler av løsningen er eiendomsskatt på verk og bruk allerede fra neste år.

– Nå har vi klappet for alle dem som har båret oss gjennom koronakrisen, men takken blir en beskjed om at det ikke blir mer lønn å hente. Det er de ansatte som betaler prisen. De fortjener bedre. Vi har et mål om økt grunnbemanning og hele stillinger, men hvordan skal vi klare det i denne situasjonen. Vi har et verktøy som kan bidra og det er eiendomsskatt, sier Bjerga.

Krevende

SV la frem et forslag om at rådmannen skal starte arbeidet med å innføre eiendomsskatt på verk og bruk fra og med 2021. Forslaget fikk ikke flertall.

Det vil bli svært krevende å oppnå ytterligere innsparinger. Reduksjon i kvalitet og tilbud vil bli nødvendig. Drastiske tiltak som å legge ned tilbud som ikke er lovpålagte må vurderes. Konsekvensene kan bli økte kostnader for samfunnet på sikt, skriver rådmannen i saken.

Stillingskontroll samt nye rutiner for konsulentbruk og reiser er blant strakstiltakene som blir innført i kommunen. Det er foreløpig ikke innført stillingsstopp.

Rådmannen forventer at nivået på skatt og rammetilskudd samlet sett må nedjusteres med om lag 100 millioner kroner i den kommende økonomiplanen.

Gjennomgang av alle investeringer

Om det blir nødvendig å endre dette beløpet avhenger av hvordan økonomien og skatteinngangen utvikler seg inneværende år i Sandnes og for landet, og hvilken kompensasjon som blir gitt til kommunene, skriver rådmannen i saken

Rådmannen forventer at kommunen vil få ytterligere kompensasjon fra staten, men sier samtidig at det ikke blir nok til å dekke økte kostnader.

Sandnes mangler også 380 millioner kroner for å ha inntekter som en landsgjennomsnittlig kommune. Det skyldes i hovedsak at Sandnes ikke har eiendomsskatt på bolig, skriver rådmannen.

Les også

Krevende kvartal for Sandnes Sparebank

Les også

Sandnes: 42 millioner i skattesvikt

Eiendomsskatt ville vært et alternativ til så harde kutt, men rådmannen er klar over at det ikke er politisk flertall for dette.

Hun varsler en full gjennomgang av alle investeringer før sommeren.

– Vi må kutte i tjenester og i investeringer. Skattesvikten var stor allerede før koronaepedmien. Sandnes har en skattesvikt på 40 millioner kroner bare i mars, sier Sivertsen.

Omstillingsprosjektet Sandnes 2025 videreføres med nye innsparinger på kr 200 millioner slik at totale innsparinger blir kr 300 millioner fra og med 2021, heter det i forslaget fra rådmannen som formannskapet skal behandle mandag.

Arbeidsledigheten i Sandnes er på over 10 prosent. Sandnes kommune fikk i 2019 et negativt netto driftsresultat på 51 millioner kroner tilsvarende -0,9 prosent av driftsinntektene.

Les også

 1. Den kjente rosa isbaren i Stavanger er på vei til Langgata i Sandnes

Publisert:

Korona-viruset

 1. Én måned siden gjenåpningen – slik har det gått

 2. – Vi har allerede kart­lagt uvaksinert helse­personell

 3. Koronaen på fram­marsj i Russland: Ny døds­rekord

 4. Åpner for at uvaksinert helsepersonell kan omplasseres

 5. Korona påvirket søvnen vår – og vil fortsette å gjøre det

 6. Boris Johnsons koronapolitikk slaktes

 1. Korona-viruset
 2. Sandnes
 3. Bodil Sivertsen
 4. Eiendomsskatt
 5. Sandnes kommune