• Høsten 2016 ble det gamle skifertaket på Strand kirke erstattet med solceller som ser ut som takstein. I Tyskland og England, hvor strømprisene er høyere enn i Norge, er solceller på kirketak vanlig. KA

Jo, det ble lys for Norges første kirke med solceller

Norges første solcellekirke er blitt selvforsynt med strøm.