Rødgrønn plattform: Vil gjøre Oslo utslippsfri – dropper utbygging av E18 og E6

Kjøttfri skolemat, billigere kollektivtilbud, treplanting og gratis aktivitetsskole til flere. Det er stikkord for Ap, SV og MDGs politisk plattform i Oslo.

F.v.: Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne, Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet og Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk Venstreparti under pressekonferansen om byrådsforhandlingene i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Fem uker etter valget la Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti fram den nye politiske plattformen for Oslo tirsdag.

– Med kjærlighet til Oslo og tro på politikkens kraft, skal vi sammen gjøre byen vår til en enda grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Sammen understreket de tre partiene at klimasatsingen er en grunnplanke i den politiske plattformen. Partiene lover at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030.

– En grønn politikk må være rød for å lykkes, og en grønn politikk må være rød for å vare, sa Johansen.

Dropper store veiprosjekter

Som et ledd i klimapolitikken vil byrådet legge vekk planene om utbygging av E18-Vestkorridoren og E6 Øst. Dette er en del av den såkalte Oslopakke 3, hvor kommunen har avtale med staten om veibygging, men som også omfatter kollektivutbygging og bompenger.

De tre partiene vil også redusere biltrafikken i Oslo med en tredel innen 2030 sammenlignet med 2015-nivå. Da skal også alle biler i hovedstaden være utslippsfrie, ønsker de rødgrønne.

– Vi ønsker en rask stans i salget av nye fossilbiler i Oslo, og vil jobbe for at nye fossilbiler solgt fra 2020 må betale mer i bompenger og parkering, heter det i erklæringen.

Byrådet vil også innføre fartsgrense på 60 km/t på hovedveiene hele året.

Ingen avtale med støtteparti

De tre partiene har ikke flertall i bystyret, og er dermed avhengig av støtte fra et annet parti. I foregående periode hadde de rødgrønne en samarbeidsavtale med Rødt allerede da plattformen ble presentert, men en slik avtale er ikke på plass nå.

– Vi har hatt sonderingssamtaler med Rødt og med Venstre, men jeg har ikke behov for å kommentere noe utover det, sa Johansen da partene la fram plattformen på Mangelsgården tirsdag formiddag.

Det er ennå uvisst hvordan det endelige byrådet blir. I forrige periode hadde Ap fem byråder, MDG to og SV én. Det er ventet at det blir endringer, ettersom styrkeforholdet mellom partiene forandret seg i valget. Mens Ap tapte 12 prosentpoeng, styrket både MDG og SV seg betraktelig.

Det nye byrået blir presentert onsdag, i forbindelse med at det nye bystyret skal konstitueres.

Barn og unge, klima og arbeidsliv

De tre partiene la fram en tipunktsliste som oppsummerer de mest sentrale områdene i plattformen. Hovedsatsinger går på klima, kollektivtilbud, barn og unge og arbeidsliv.

Gratis aktivitetsskole (AKS) utvides til alle 1. -3.-klassinger, og videre opptrapping vurderes. Det skal innføres gratis, kjøttfri skolemat – noe som ivaretar Aps løfte om skolemåltid samtidig som det tar hensyn til MDGs klima-vektlegging.

Byrådet vil også fase ut kommersielle selskaper fra eldreomsorgen. Innen 2030 skal alle eldreinstitusjoner være drevet av kommunale eller ideelle aktører.

Byrådsleder Raymond Johansen trakk også fram uroen over økende ulikhet i hovedstaden. Han slår fast at det største skillet går mellom dem som står innenfor og dem som står utenfor arbeidslivet. I plattformen lanseres en serie med jobbprogram rettet mot personer som trenger mer erfaring for å komme i jobb.

– Vi går også inn for at alle stillinger i kommunene i hovedsak skal lyses ut som hele og faste stillinger. Alle deltidsansatte skal få tilbud om en heltidssamtale, sa Johansen.

Publisert: