– Noen har opplevd medstudenter som påtrengende og ubehagelige

Debatten om kvinners prestetjeneste er over, slår rektor ved VID Bård Mæland fast. – Det er å stikke hodet i sanden, sier professor Knut Alfvsåg.

– VID deler ikke professor Knut Alfsvåg sitt syn på ordinasjon av kvinnelige prester. Kvinnelige teologistudenter er velkommen hos oss, sier rektor Bård Mæland. Ledelsen ved VID kaller nå inn til allmøte.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Vårt inntrykk er at noen studenter har påtatt en seg rolle som veiledere for andre studenter i teologiske spørsmål, noe som tidvis har vært opplevd påtrengende og ubehagelig for medstudenter, også kvinnelige studenter, sier konstituert rektor ved VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland.

Nå kaller ledelsen inn til et allmøte for å gjennomgå samtalekulturen i et mangfold av ståsted som VID er.

– Studenter står fritt til å mene hva de vil, men vi må sikre at vi har et godt studentmiljø for alle. Åpenhet og respekt er bærende verdier, sier Mæland.

Noen studenter forteller at de har opplevd å bli fortalt at de havner i helvete om de ikke endrer kurs.

– Dette er langt over streken for hva noen skal finne seg i. Hvis dette er riktig, og i en situasjon hvor tro, studier og kall til fremtidig presteyrke er så bundet sammen, så blir dette ekstra grovt. Vi håndterer dette derfor som mulig trakassering av medstudenter. Vi kan ikke bare forutsette at studentene ordner opp seg imellom. Vi jobber også tett med studentrådet i Stavanger, sier Mæland.

  • LES OGSÅ:
Les også

Debatten om kvinnelige prester har tatt fyr: – Noen mener vi kommer til helvete

Bok har ført til debatt

Det er i kjølvannet av artikkelsamlingen «Skal kvinnene tie? Om ordinasjon av kvinner til prestetjeneste», at ledelsen ved VID kaller inn til allmøte og skriver et debattinnlegg. Tittelen på Mælands innlegg er «Debatten om kvinners prestetjeneste er over».

– Det verserer noen forståelser og bekymringer for at miljøet på VID skal oppfattes som mer trangsynt enn ved andre utdanningsinstitusjoner. Jeg har behov for å markere at det ikke er slik, sier Mæland.

Studenter sier nettopp at VID oppfattes som konservativt og trangsynt, og at denne kvinneprest-debatten kan bidra til å forsterke denne oppfatningen.

– Hele regionen har mer konservative kirkelige miljøer enn i resten av landet. På VID har vi imidlertid et mangfold på læresiden. Det er ikke en markant retning av konservatisme hos oss, dette kan avlese nokså tydelig i hva som blir publisert, sier Mæland.

Kjent ståsted

Han legger til at det har vært kjent at professor Knut Alfsvåg er imot at kvinner ordineres til prest.

– VID er forpliktet til å ivareta ansattes akademiske frihet som gir rom for både progressive og konservative stemmer. Det betyr imidlertid ikke at VID deler de prinsipielle og akademiske synspunktene til den enkelte ansatte. VID deler ikke Alfsvåg sitt syn på ordinasjon av kvinnelige prester, sier Mæland.

Les også

VID-rektor Bård Mælands debattinnlegg: «Debatten om kvinners prestetjeneste er over»

Også professor Knut Holter ved VID, har i leserinnlegg gjort det klart at han ikke dele Alfsvåg ståsted.

Spørsmålet er for lengst utdebattert, og invitasjonen står knapt til troende når den samtidig benytter anledningen til å resirkulere gammelt, mannssjåvinistisk maktspråk som at «man må synes synd på disse stakkars jentene».

– Debatten er ikke over

Knut Alfsvåg, professor ved VID vitenskapelige høgskole.

– Debatten må føres på en saklig og informert måte, med respekt for hverandre, sier professor Knut Alfsvåg når han hører at studenter har opplevd ubehageligheter. Han er imidlertid uenig i at debatten om kvinnelige prester er over.

– Det ville være å stikke hodet i sanden. Dette er ikke en aktuell problemstilling i Den norske kirke, men norsk kristendom er så mye mer.

Hans artikkel i boken er gjennomgang av ja- og nei – sidens argumentasjon hva gjelder kvinnelige prester, artikler han referere til er hovedsakelig fra 60- og 70-tallet.

– Når dette er en løpende debatt, er det fordi de fleste kristne i verden befinner seg i kirker som ikke ordinerer kvinner. Dette finnes det både bibelske og historiske argumenter for. Et argument er at det i Det nye testamentet gjøres en forskjell på menn og kvinners tjeneste. Det har historisk sett blitt oppfattet som normativt; vi gjør som Jesus og disiplene gjorde, sier Alfsvåg.

– Står det i Bibelen at kvinner ikke kan være prester?

– Det står at kvinner ikke skal ha lærestillinger i menighetene. Det har blitt oppfattet som normativt, andre mener det gjenspeiler tiden. (Første Timoteusbrev 2,12)

– Er det mange av dine kolleger enige med deg?

– Det tror jeg ikke. Jeg har vært her i 20 år, og vi har aldri diskutert dette. Framtidige kvinnelige prester er velkomne som studenter uten at noen stiller spørsmål ved det ved VID. Det er jeg helt enig i. Men utvider vi perspektivet litt, er dette en løpende debatt.

Publisert: