• Kartet viser planlagte utfyllinger i Stavanger sentrum, hvis sentrumsplanen skal følges.

Utfyllingene i Stavanger sentrum vil koste minst en halv milliard kroner

Stavangerregionen Havn (SRH) har fått utredet hva sentrumsplanens utfyllinger i havnebassenget fra Holmen til Bekhuskaien vil koste. Svaret: Minst 470 millioner kroner.