Disse fire kniver om KrF-toppen i Stavanger

Øverst, venstre: Inge Takle Mæstad (47). Nederst, venstre: Marie Ljones Brekke (30). Øverst, høyre: Anne Kristin Bruns (55). Nederst, høyre: Henrik Halleland (51)

Inge Takle Mæstad, Anne Kristin Bruns, Henrik Halleland og Marie Ljones Brekke er alle mulige listetopper for Stavanger KrF ved neste valg.

Les hele saken med abonnement