«Ditt valg av behandling virker tilfeldig og i liten grad medisinsk begrunnet»

Statens helsetilsyn retter skarp kritikk mot lege Dagfinn Øgreids eksperimentelle behandling av ME, kreft og langvarige antibiotikabehandling.

Dagfinn Øgreid får en advarsel fra Statens helsetilsyn.
 • Hilde Moi Østbø
  Journalist
 • Ina Gundersen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Les hva legen selv sier om reaksjonen fra Statens helsetilsyn nederst i teksten.

Statens helsetilsyn har i over to år arbeidet med tre tilsynssaker som omhandler eksperimentell behandling av pasienter. Behandlingen er gitt av kreftspesialist og medisinsk ansvarlig ved Forusakutten Kolibri, Dagfinn Øgreid.

Nå får han krass kritikk og en formell advarsel. Dersom han ikke retter seg etter tilsynets vurderinger, kan han miste retten til å arbeide som lege i Norge.

Tilsynet har kommet til at den eksperimentelle behandlingen for ME, kreft og langvarige behandlinger med antibiotika ikke er i tråd med norsk lov: Legens behandling er uforsvarlig, og han har heller ikke informert pasientene tilstrekkelig.

– De tre tilsynssakene er alvorlige. De er vurdert samlet fordi de inneholder mye av den samme problematikken, sier Ragnar Hermstad, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn.

– Dette er en svært omfattende sak som viser gjennomgående svikt hos en lege. Han må endre sin praksis slik at pasientene sikres forsvarlig behandling. Det er ikke vanlig at noen påberoper seg å utføre eksperimentell behandling i så stort omfang med såpass mange diagnoser, sier han.

Ragnar Hermstad, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn.

Kan skade pasienten

Eksperimentell behandling er udokumentert behandling der virkning, risiko og bivirkninger er ukjent eller ufullstendig kartlagt.

“Ditt valg av behandling virker tilfeldig og i liten grad medisinsk begrunnet”, skriver tilsynet, som mener han burde gjort en bredere utredning av pasientene.

Videre:

«Flertallet av pasientene har fått eksperimentell behandling, men informasjonen du ga til pasientene er svært mangelfull, og det er i flertallet av pasientbehandlingene ikke dokumentert at pasienten samtykket til behandlingen.»

Tilsynet skriver videre at udokumentert behandling innebærer risiko for bivirkninger, og at det kan påføre pasienter betydelig belastning.

I utgangspunktet kan enkeltpasienter bare unntaksvis få eksperimentell behandling utenfor et forskningsprosjekt. Det er strenge krav til pasientinformasjon i forkant og underveis i behandlingen:

 • Pasienten må gi skriftlig samtykke før behandlingen kan starte.
 • Videre kreves tett oppfølging av pasienten og god dokumentasjon i journal. Her skal det være begrunnelse for oppstart av denne type behandling.
 • Det skal stå hvilken informasjon som er gitt, hvordan behandlingsforløpet utvikler seg og mulige komplikasjoner som oppstår med videre.

– Pasientene har fått behandling som har kostet dem opptil flere hundre tusen kroner uten at dette ser ut til å være særlig vektlagt av dere. Hva er grunnen?

– Statens helsetilsyn ser på om behandlingen er faglig forsvarlig. Om pasienten ønsker å betale for slik behandling, ligger utenfor vårt ansvarsområde å vurdere, sier han.

Omfattende ME-behandling er alvorlig

Tilsynet har undersøkt 20 ME-pasienter som er behandlet med kreftlegemiddelet rituximab.

Slik behandling ble gitt nærmest rutinemessig til et stort antall pasienter, noe som er uforsvarlig, ifølge tilsynet.

“Dersom behandlingen gjelder et større omfang av pasienter bør behandlingen som tidligere nevnt være en del av et forskningsprosjekt”.

– Hva tenker du om at Øgreid til Aftenbladet har sagt at han har gitt denne behandlingen til 250 pasienter, altså mange flere enn de 20 pasientene Statens helsetilsyn har undersøkt?

– Det gjør saken enda mer alvorlig. Det skjerper ytterligere behovet for at advarselen tas på alvor. Uansett betyr det at han fra nå av må endre praksis, sier Hermstad.

Blodprøver til analyse.

Langvarig antibiotikabehandling

Helsetilsynet har også vurdert Øgreids langvarige antibiotikabehandlinger og funnet at for sju av åtte undersøkte pasienter har behandlingen vært uforsvarlig.

Tilsynet ser svært alvorlig på overforbruk og langvarig behandling med antibiotika. Det øker blant annet faren for utvikling av antibiotikaresistens.

I flere av tilfellene skal Øgreid ha skrevet ut antibiotika på et svært usikkert grunnlag. I tillegg har kurene vært svært langvarige. Pasienten skal selv ha fått bestemme doseringen av den ene medisinen. Statens helsetilsyn skriver at det ikke var grunnlag for å gi antibiotikabehandling til denne pasienten.

«Du valgte å gi tetracyklin (en type antibiotika red.anm.) som en «test» og videre flere typer antibiotika over svært lang tid uten at det tilkom nevneverdig bedring, snarere alvorlig bivirkninger.»

Heller ikke her skal legen ha informert pasientene godt nok om den eksperimentelle behandlingen.

Uforsvarlig kreftbehandling

Når det gjelder eksperimentell kreftbehandling med immunterapi, har tilsynet kommet til at behandlingen er uforsvarlig for to av fem undersøkte pasienter. Her har tilsynet kommet til at det var forsvarlig å tilby behandlingen utenom et forskningsprosjekt fordi det dreide seg om enkeltstående pasienter. Alle hadde ulike typer langtkommen kreft.

Fordi to av pasientene ble for dårlig informert, har tilsynet kommet til at også denne behandlingen var uforsvarlig.

Dette tilsynet ble opprettet med grunnlag i et oppslag i Aftenbladet for to år siden.

Aftenbladet har skrevet flere artikler om behandlinger gitt av legen.

I tillegg til ulike eksperimentelle behandlinger, har Statens helsetilsyn også under behandling en sak om utskriving av vanedannende medikamenter. Denne saken er ikke ferdigbehandlet ennå.

Helsesjefen i Stavanger reagerer på at helsesjefer/kommuneoverleger ikke informeres når fastleger mister autorisasjon. I fjor sommer hadde legen vakt ved Stavanger legevakt uten autorisasjon.

Øgreid: «Jeg er veldig glad for avklaring»

Legen sier han vil rette seg etter de påleggene som er gitt av Statens helsetilsyn.

- Jeg er veldig glad for å ha fått en avklaring fra Helsetilsynet etter så lang tid. Nå vil jeg bruke det som står i avgjørelsen og justere de delene av vår eksperimentelle behandling som tilsynet har merknader til. Det vil bli fulgt fra punkt til punkt, sier kreftlege og medisinsk ansvarlig ved Forusakutten Kolibri, Dagfinn Øgreid.

Han sier han ikke er enig i alle punktene i kritikken, men vil rette seg etter de påleggene som er gitt.

– Jeg ser at de har kommentarer til at informasjon ikke er godt nok journalført og at Helsetilsynet mener vi ikke har gitt god nok informasjon til pasientene. Samtidig er tilbakemeldingen fra alle pasientene at de har fått fantastisk informasjon. Læringen er at vi må bli flinkere til å dokumentere det, sier han.

– Korrekt for ME

Øgreid sier han er enig i at behandling av ME-pasienter med kreftmedisinen rituximab er gitt til mange pasienter.

– Jeg opplever at mye av det som kommenteres fra Helsetilsynet er korrekt for ME, men jeg vil være uenig i at pasientene ikke er godt nok utredet, og jeg er uenig i at de har fått dårlig informasjon. Det gjelder informasjon om virkning og risiko. De andre behandlingene har det vært mindre volum på. Det har dreid seg om få pasienter og over noe tid.

– Det er helt rett at eksperimentell behandling er befengt med risiko. Jeg har muntlig, og i de fleste tilfeller skriftlig, informert om alle aspekter rundt behandlingen, sier han.

Øgreid sier også at han i svar til Helsetilsynet under behandlingen av tilsynssaken, skrev at han ville fortsette med behandling av ME-pasienter inntil en avgjørelse forelå.

– Vi ba også om møter med Helsetilsynet om avklaring, men fikk til svar at det ikke var nødvendig, sier han.

Antibiotikautskriving stoppet

Når det gjelder langvarig behandling med antibiotika, sier han at alle pasientene er grundig informert om bivirkninger og at behandlingen var eksperimentell. Denne type behandling ble dessuten stoppet da arbeidet med tilsynssaken startet.

Tilsynet har undersøkt eksperimentell kreftbehandling som er gitt til fem pasienter. Alle pasientene er døde.

– Her har jeg heller ingen problemer med å ta tilbakemeldingen om at informasjonen i journalen er dårlig dokumentert. Fra disse pasientene fikk vi fantastiske tilbakemeldinger om hvor flinke vi har vært til å informere. Til felles har de at de hadde fått beskjed om at de hadde forventet levetid på mindre enn tre måneder da de kom til oss. Tre av dem døde innenfor det tidsaspektet, én levde i et halvt år og én i 3,5 år. Ut fra de forskningsprotokollene jeg forholdt meg til med de ulike diagnosene, er det omtrent som forventet, sier Øgreid.

LES SAKENE OM ME:

Les også

Minst 10.000 nordmenn er ME-syke, og det finnes ingen godkjent kur. Likevel tilbyr en Sandnes-lege behandling

Les også

«Å dra til Kolibri er det eneste håpet mange av oss har»

Les også

«Jeg håper vi vinner i Lotto sånn at jeg kan fortsette behandlingen»

Les også

«Livet er ikke enkelt, men det er bedre enn å klamre seg til et falskt håp»

Les også

Dagfinn Øgreid: − Vår behandling er tiltenkt dem som ikke kan vente

LES OGSÅ:

Les også

 1. Pasienter fikk resepter på store doser vanedannende medisiner over telefon

Publisert:
 1. Kreft
 2. Kreftbehandling
 3. Immunterapi
 4. ME
 5. Statens helsetilsyn

Mest lest akkurat nå

 1. Ventetid på inntil ett år på SUS: – Fører til stor frustrasjon

 2. Arild Østbø med klar beskjed etter ny praktkamp: - Jeg har fortalt at jeg vil stå

 3. Oversvømmelser og store vannmengder langs E39

 4. Gjør du også disse lysfeilene? Så mye kan det koste deg i bot

 5. Blandet mottakelse for «Nordsjøen» – fra treere til «en oppvisning»

 6. Oilers snudde kampen mot erkerivalen: - Vi fikk høre det i pausen