• Dagfinn Øgreid får en advarsel fra Statens helsetilsyn. Marie von Krogh

«Ditt valg av behandling virker tilfeldig og i liten grad medisinsk begrunnet»

Statens helsetilsyn retter skarp kritikk mot lege Dagfinn Øgreids eksperimentelle behandling av ME, kreft og langvarige antibiotikabehandling.