• Ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola er opptatt av utviklingen på Forus. En ny plan er verktøyet som skal skape et grønnere Forus. Fra venstre Stanley Wirak, Sandnes; Christine Sagen Helgø, Stavanger og Ole Ueland, Sola. Fredrik Refvem

«Hadde vi visst hvor viktig Forus ville bli, hadde vi gjort disse grepene for lenge siden»

Forus skal ikke lenger planlegges og bygges for bilen. Gang- og sykkelveier, grøntdrag og vannveier, pluss urbane kvaliteter skal gjøre området mer attraktivt område for de som jobber og ferdes der.