Prisen på Øyfast har gått ned

Det vil koste nesten 3,6 milliarder kroner å gjøre Finnøy kommune ferjefritt, ifølge ny utredning utarbeidet av Norconsult. Naturvernforbundet i Rogaland er kritisk til gigantprosjektet.

Forbindelsen Fogn-Bokn-Byre-Sauøy-Halsnøy er en del av Øyfast-prosjektet. Børøy-koplingen til Hjelmeland er derimot tatt ut på grunn av høy kostnad.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Nå er Øyfast-planen klar for de neste årene. Det vil bli en overlevering av rapporten til leder i Samferdselsutvalget så snart jeg får til en avtale, opplyser Finnøy-ordfører Henrik Halleland, som til høsten er ordførerkandidat for Nye Stavanger KrF.

Les også

LES OGSÅ: Rogaland KrF vil ha ferjefritt Stavanger

I avtalen med Nye Stavanger er det tatt inn et punkt om «Øyfast». Den nye kommunen skal arbeide for å realisere samferdselsprosjektet, som vil gi 14 båtavhengige øyer fastlandsforbindelse. Øyfast angår i første rekke 1100 fastboende og 730 hytter.

Finnøy kommune lager ny kommuneplan og skal innarbeide traséen for nye tunneler og bruer i plankartet, med tanke på videre regulering. Til slutt må Rogaland fylkeskommune ta prosjektet inn i sine transportplaner.

Norconsult har hatt i oppdrag å lage en ny utredning. Kostnaden for tre undersjøiske tunneler og fem bruer er kalkulert til 3575 millioner kroner. Kostnaden er tidligere kalkulert til 3,8 millioner kroner.

Lav trafikkprognose

Nye undersjøiske tunneler skal ikke ha større stigning enn 5 prosent. Dette er ikke mulig i Øyfast, men Norconsult mener kravet kan fravikes på grunn av svært lave trafikkmengder. Prognosen er 300 kjøretøy per døgn til Fogn, 375 kjøretøy per døgn til Sjernarøy, 88 kjøretøy per døgn til Ombo.

Bompengesatsen er anslått til 155 kroner for lette kjøretøy, 655 kroner for tunge kjøretøy. Forutsetningen for disse satsene er at Finnfast-bommen blir stående i fem år og tar inn 42 millioner kroner per år, at Øyfast får 50 millioner kroner årlig i ferjeavløsningsmidler, og at prosjektet får 20 millioner kroner årlig i tilskudd i 36 år.

Dessuten kan lånerenta maksimalt være 4,5 prosent. Samferdselsdepartementet krever imidlertid at alle bompengeprosjekter skal kalkulere med 6,5 prosent lånerente. Med en slik rente vil prosjektet ikke kunne nedbetales uten andre bevilgninger.

– For stort klimaavtrykk

Naturvernforbundet i Rogaland har tidligere vært kritisk til den delen av Øyfast som gjelder sammenkopling av Fogn med Fisterøyene Bokn, Byre og Halsnøy. På grunn av konsekvensene for konsekvenser for strandsonen og båtlivet. Daglig leder Erik Thoring er fortsatt skeptisk.

– Bakgrunn var de formidable inngrepene i urørt natur. Vi står fast på dette, og ser ingen grunn til å mene noe annet enn sist. Når det gjelder hele Øyfast, vil prosjektet få et voldsomt klimaavtrykk. Dagens kollektivtilbud (med hurtigbåter og ferjer) kan ikke erstattes, for jeg kan vanskelig se for meg at det er mulig å få til et kollektivtilbud med bussruter som fungerer. Og sykkel og gange er ikke aktuelt. I tillegg vil utbyggingen av undersjøiske tunneler ha et ganske betydelig klimaavtrykk. Det skal produseres betong og tunge biler må kjøre opp bratte bakker. Enorme massene med stein skal dumpes i sjøen og det blir nye kunstige fyllinger. I kjølvannet av Ryfast har det vært problemer med skyteledning, uttaler Thoring.

Framtidens biler og ferjer vil ha nullutslippsteknologi. Ulempen med et kollektivtilbud på sjøen er at anbudene er blitt stadig dyrere, at rutetilbudet i distriktene kan bli kuttet, og at man betaler ferjebilletter til evig tid.

Thoring mener at Øyfast har en urealistisk høy kostnad. Finnfast, som kostet 600 millioner kroner i 2009, er nedbetalt cirka 2024. I 2018 var trafikken 1251 kjøretøy per døgn. Til sammenligning er Øyfast seks-sju ganger dyrere, mens trafikkprognosen er en brøkdel.

– Det høres ganske uoppnåelig ut, hvis Øyfast skal betales med bompenger av innbyggere og hytteeiere. Trafikkgrunnlaget er betydelig svakere enn Finnfast. Da sier det seg selv at regnestykket ikke går i hop. Enten blir det bompenger til evig tid, ellers må storsamfunnet inn. Jeg lurer på om Rogaland fylkeskommune er villig til å gå inn som garantist med den økonomien fylkeskommunen har i dag, sier Erik Thoring.

Publisert: