• MF «Finnøy» går i skytteltrafikk mellom Oanes og Lauvvik i Høgsfjordsambandet. Det offentlige tilbudet legges ned når Ryfast åpnes, men ferja kan drives videre i privat regi. Tor Gunnar Tollaksen

Fem rederier vil konkurrere med Ryfast

Fem rederier har søkt om løyve for privat ferjedrift på Høgsfjorden, med oppstart når Ryfast åpnes ved juletider.