• Kjettinger er montert i bratte partier langs stien til Kjerag. Pål Christensen
    Galleri

Skepsis mot tilrettelegging på Kjerag

Oppsetting av turisthytte, søppeldunker langs stien, mer tilrettelagt parkeringsplass og sikring ut på selve Kjeragbolten er eksempler på tiltak de fleste turister stiller seg negative til, ifølge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).