• Gøril Gilje Helgøy med datteren Emma i 2016. Grunnforholdene har skape problemer for fastlandsforbindelsen til øya ytterst i Årdalsfjorden. Pål Christensen

Øya med 32 innbyggere skulle få bru - så bråstoppet byggingen

Utbyggingen av bru til Helgøy i Hjelmeland bråstoppet i 2016 etter funn av blåleire. Men øyfolket har ikke gitt opp håpet om å få fastlandsforbindelse.