50 studenthybler på Misjonsmarka

Studentsamskipnaden har fått innvilget utvidede rammer for tilskudd til boliger. Flere forsinkede prosjekter kommer endelig i gang.