• Samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav i Rogaland, har etterspørselen etter helse- og omsorgsarbeidere økt med 22 prosent.

Fortsatt lavest arbeidsledighet i Rogland