Acta stenger callsenter

Acta har valgt å legge ned callsenteret sitt i Sandnes, en person mister jobben.