Hotellplanene på Stranno <br/>kan bli vurdert på ny

Kulturhotellet består i dag av sju gamle hus. I framtiden kan det bli flere.