• Knut S. Vindfallet

– Demokratiet forvitrar i Stavanger

Opposisjonspartia SV og Frp meiner demokratiet forvitrar med storkoalisjonen og konsensuskulturen Stavanger-politikken.