• Rolf Frøyland

Gjennom byen med sang

Lucia og hennes terner fikk hest og kjerre-skyss gjennom byen, da de ledet fakkeltoget til St. Petrikirken med sin tradisjonelle sang.