• Tove M.E. Bjørnå

«Joker» i kampen om hyttefolket

Faren legger ned Krambuå på Gilja etter 56 år. Datteren tar ny sats.