Tastabeboere vil ha nok en tunnel

Planene om Eiganestunnelen møter nye beboerkrav på Tasta. Tre borettslag med til sammen 500 beboere krever en 290 meter lang miljøtunnel fra E39 til Reinskau hvis Eiganestunnelen bygges.