Generalbom om Sola

Forsvarssjef Sverre Diesen bommer når han vil legge ned Sola flystasjon og avvikle all militær virksomhet.