• Blågrønnalger har samlet seg ved Limas bredder. Et resultat av høsten, mener forsker Åge Molværsmyr Leserbilde

Alger sett i Limavatnet