• Hans E.H. Jacobsen

Ren, ny bondekraft

CO2-fri minikraft kan komme godt med hvis jordbruksoppgjøret blir magert.