• Aktor, statsadvokat Monica Furustøl, ba Stavanger tingrett dømme 25-åringen til ti års forvaring med en minstetid på seks år og åtte måneder. Kristian Jacobsen

Ba om ti års forvaring for mordbranntiltalt

Aktor mener at samfunnet må vernes mot nye forbrytelser fra Hundvåg-mannen (25).