• Hans E.H. Jacobsen

Slagferdige elever

Fuglekasser ble for puslete. Så nå snekrer elever fra Lund ungdomsskole lekehytter i stedet.