• Jarle Aasland

- Nå er det brukeren som er sjefen