- Det er jo en mild dom

Utuktsdømte Hallvard Veen (KrF) er Bjerkreims nest mest populære KrF-politiker. Tidligere ordfører og stortingsrepresentant Olaf Gjedrem fremhever nå den støtten Veen har fått blant bygdefolket.