- Høy rushavgift gir mer kompiskjøring

Det er full propp i avkjørselen, og bilistene er frustrerte. Kan en rushavgift à la Stockholm løse Forusfloken?