• Karl Edvard Aksnes: Styreleder i Gjesdal Næringspark AS. Jon Ingemundsen

Politikerne har klokkertro på næringsparken

Politikerne i Gjesdal krever en strategisk plan for salg av tomter fra styret i Gjesdal Næringspark AS.