Ros til Dale mottak

Tilsynsrapporten for 2008 avdekket ingen avvik.