- Det er de samme reglene som gjelder i Gjesdal, som i resten av landet