30 drosjeeiere kan ha drevet ulovlig

Fylket gir 12 drosjeeiere tre uker på å bevise sin uskyld. — Vår dokumentasjon tilsier at Rogaland Taxi har bestyrt disse ulovlig, sier fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord.