Vil fiske stor sik

Det anbefales ny utfisking i Frøylandsvatnet av sik som er over 20 centimeter.